Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat 23.5.2024 (eilen), sairaanhoito 14.5.2024, kuolemat 11.4.2024. Jätevesi päivitetty 10.5.2024.

Graafien ensimmäinen päivämäärä:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta Suomessa

Vahvistetut tartunnat

7 vrk: +202(+29 %)
14 vrk: +359(+38 %)


Yhteensä: 1 516 913

Alkaneet sairaanhoitohoitojaksot*

+22 (59 908)

Koronan takia: +21 (45 131)
Koronan kanssa: +1 (14 777)

Koronavirukseen kuolleet **

11 635

7 vrk: +102 (+57 %), 14 vrk: +167 (+198 %)

Ajallisesti liittyviä kuolemia: 11 963

Eri tietotyypit näytetään tässä graafissa omilla y-akseleillaan, jotta niiden muutos on mahdollista nähdä. Katkoviiva ilmentää mahdollista viivettä.
THL muutti jäteveden raportointitapaa 27.6.22. Myös jäteveden käsittelytapaa muutettiin 1.1.2023, minkä vuoksi uusi data ei ole täysin vertailukelpoista vanhan kanssa.

Huom! Raportoitujen tautitapausten lukumäärä ei nykyisellään kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta, sillä virallisia testejä ei juurikaan enää tehdä. Tartuntalukuja parempia epidemian mittareita ovat positiivisten osuus testatuista, koronaviruksen määrä jätevedessä ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä.
*Sairaalahoidon raportointitapa: Sairaanhoidon luvut päivittyvät takautuvasti pidemmällä viiveellä, tämän vuoksi taulukossa esitetään alkaneet sairaanhoitohoitojaksot koko pandemian ajalta ja siihen viimeisessä päivityksessä lisätty määrä. Graafeissa sairaalahoidon osalta näytetään osastohoidossa olevien viikottainen mediaani.
**Kuolleita: Kuolemat joissa korona on merkitty kuolintodistukseen joko pääkuolinsyyksi tai myötävaikuttavaksi tekijäksi. Ajallisesti koronaan liittyviä kuolemia on enemmän. 7 vrk ja 14 vrk: muutos lisättyjen kuolemien määrässä edellisiin päivityksiin verrattuna. Kuolemat ovat voineet tapahtua ajallisesti jo paljon aikaisemmin.

vähintään 7 vrk, mutta yleensä useita viikkoja. Luvut päivittyvät takautuvasti sitä mukaa kun tulokset valmistuvat ja ne merkitään rekisteriin.


Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Tautitapausten lukumäärä ei enää kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta, sillä virallista PCR-testausta ei enää ole käytössä kuin sairaalahoitoon joutuvien potilaiden osalta.

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

14 vrk ilmaantuvuus

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa olevat ja kuolleet

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet ja sairaalahoidossa olevat ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin takautuvasti.Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa ikäryhmittäin

Näytä:

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa yhteistyöalueittain

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet raportoidaan tilastointipäivän mukaan ja tiedot päivittyvät takautuvasti.

Koronavirukseen kuolleet kumulatiivisesti

THL on muuttanut jäteveden käsittelytapaa 27.6.22 ja 1.1.2023, minkä vuoksi eri datasetit ei ole täysin vertailukelpoista.

Vanhalla tavalla raportoitu koronaviruksen jätevesidata näkyy kuvaajissa tummalla värillä. Mustalla näkyvässä datasetissä on alunperin ollut eri asteikko, kuvaajissa alkuperäinen arvo on jaettu käyttäen yhteisestä datapisteestä saatua kerrointa jolla se on saatu paremmin vastamaan uudempia arvoja.

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä yhteensä

Koronaviruksen määrän vertailu jätevesissä alueittain

Kuvaajissa 2 viikon liukuva keskiarvo

Koronaviruksen RNA:n määrä jätevedenpuhdistamoilla viikottain

Koronarokotukset annoksittain

1. rokotusannoksia on annettu 4 524 288 kappaletta, noin 81 % väestöstä.
2. annoksen osalta on 78 %, sillä 2, rokotusannoksia on annettu 4 347 113 kpl.
3. koronarokotusannoksen on saanut noin 56 %, eli 3 089 811 annosta.
4. rokotusannoksia on annettu 1 365 908 annosta, siis noin 25 %.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos % 4. annos %
Kaikki iät 81 %78 %56 %25 %
0-4 v 0 %0 %0 %0 %
5-11 v 29 %16 %0 %0 %
12-17 v 89 %81 %5 %0 %
18-24 v 86 %81 %35 %1 %
25-29 v 83 %79 %39 %2 %
30-34 v 82 %79 %44 %3 %
35-39 v 85 %82 %50 %4 %
40-44 v 88 %85 %60 %5 %
45-49 v 89 %87 %67 %7 %
50-54 v 94 %92 %74 %11 %
55-59 v 94 %92 %79 %16 %
60-64 v 94 %93 %85 %46 %
65-69 v 95 %94 %88 %71 %
70-74 v 97 %97 %92 %79 %
75-79 v 93 %93 %93 %90 %
yli 80 v 91 %92 %91 %84 %
Näytä:

Huom! Sivusto käyttää datalähteenä annettuja koronarokotusannoksia, sillä annoksista on saatavilla viikkokohtaiset tiedot. Annoskohtainen data ei kuitenkaan huomioi rokotuksen jälkeen kuolleita henkilöitä, eli väestölle laskettu kattavuusluku hieman poikkeaa todellisesta arvosta.

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.