Huom! THL raportoi tartuntaluvut jatkossa ainoastaan kerran viikossa.

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat 25.5.2023, sairaanhoito 23.5.2023, kuolemat 28.5.2023. Jätevesi päivitetty 26.5.2023.

Graafien ensimmäinen päivämäärä:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta Suomessa

Vahvistettuja yhteensä

1 479 608

Tartunnat 7 vrk

+1 303(+1 %)

(lisätty: 1304, poistettu: 1)

Tartunnat 14 vrk

+2 587(-24 %)

Alkaneet sairaanhoitohoitojaksot*

42 556 (+134)

Koronan takia: 31 996 (+127)
Koronan kanssa: 10 560 (+7)

Kuolleita*

8 581

7 vrk: 60 (-29 %)
14 vrk: 145 (-14 %)

Rokotusannoksia

Huom! Raportoitujen tautitapausten lukumäärä ei nykyisellään kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta, sillä virallisiin testeihin hakeutuu vain pieni osa tartunnan saaneista. Tartuntalukuja parempia epidemian mittareita ovat positiivisten osuus testatuista, koronaviruksen määrässä jätevedessä ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä. THL ei raportoi kuin 1 tartunnan per henkilö 12 kk aikana vaikka olisi sairastunut koronavirukseen useamman kerran vuoden aikana.
*Sairaalahoidon raportointitapa on muuttunut: Sairaanhoidon luvut päivittyvät jatkossa takautuvasti pidemmällä viiveellä, tämän vuoksi taulukossa esitetään alkaneet sairaanhoitohoitojaksot koko pandemian ajalta ja suluissa näytetään siihen viimeisessä päivityksessä lisätty määrä. Graafeissa sairaalahoidon osalta näytetään osastohoidossa olevien viikottainen mediaani.
*Kuolemien raportointitapa on muuttunut: Tilastossa näkyy vain kuolemat joissa korona on joko pääkuolinsyy tai myötävaikuttava tekijä.

vähintään 7 vrk, mutta yleensä useita viikkoja. Luvut päivittyvät takautuvasti sitä mukaa kun tulokset valmistuvat ja ne merkitään rekisteriin.


Eri tietotyypit näytetään tässä graafissa omilla y-akseleillaan, jotta niiden muutos on mahdollista nähdä. Katkoviiva ilmentää mahdollista viivettä.
THL muutti jäteveden raportointitapaa 27.6.22. Myös jäteveden käsittelytapaa muutettiin 1.1.2023, minkä vuoksi uusi data ei ole vertailukelpoista vanhan kanssa.

Uudet ilmoitetut koronavirustartunnat

Koronavirustartunnat ilmoitetaan THL:n rajapintaan vähintään viikon viiveellä.

Päiväkohtaiset koronatestit

Testit ilmoitetaan THL:n rajapintaan vähintään viikon viiveellä. Viiveestä johtuen testien määrästä laskettu tartunnan saaneiden osuus on viimeisten päivien osalta suurempi kuin todellinen osuus.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

14 vrk ilmaantuvuus

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa olevat ja kuolleet

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet ja sairaalahoidossa olevat ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin takautuvasti, katkoviiva ilmaisee arvioidun viiveen.Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Perusterveydenhuolto sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Mikäli tartunnan saanut henkilö päätyy koronaviruksen vuoksi sairaalaan, se tapahtuu yleensä 2 viikon kuluessa tartunnan saamisesta. Tämän vuoksi sairaalahoidossa olevien määrän nousu seuraa ilmoitettujen koronavirustartuntojen määrän kasvua noin parin viikon viiveellä.

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa ikäryhmittäin

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Koronavirukseen kuolleet raportoidaan tilastointipäivän mukaan ja tiedot päivittyvät takautuvasti.

Koronavirukseen kuolleet kuolinpäivän mukaan

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Näytä:

Koronaviruksen jätevesiseurantaan on tehty muutoksia joiden pitäisi lisätä seurannan luotettavuutta. Vanhalla tavalla raportoitu koronaviruksen jätevesidata näkyy kuvaajissa tummalla värillä.

THL on muuttanut myös jäteveden käsittelytapaa 1.1.2023, minkä vuoksi tätä uudempi data ei ole vertailukelpoista vanhan kanssa.

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä yhteensä

Koronaviruksen RNA:n määrä jätevedenpuhdistamoilla viikottain

Koronarokotukset annoksittain

1. rokotusannoksia on annettu 4 524 422 kappaletta, noin 81 % väestöstä.
2. annoksen osalta on 78 %, sillä 2, rokotusannoksia on annettu 4 347 982 kpl.
3. koronarokotusannoksen on saanut noin 55 %, eli 3 080 800 annosta.
4. rokotusannoksia on annettu 1 260 973 annosta, siis noin 23 %.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos % 4. annos %
Kaikki iät 81 %78 %55 %23 %
0-4 v 0 %0 %0 %0 %
5-11 v 29 %16 %0 %0 %
12-17 v 89 %81 %5 %0 %
18-24 v 86 %81 %35 %1 %
25-29 v 83 %79 %39 %1 %
30-34 v 82 %79 %44 %2 %
35-39 v 85 %82 %50 %3 %
40-44 v 88 %86 %60 %4 %
45-49 v 89 %87 %67 %6 %
50-54 v 94 %92 %74 %9 %
55-59 v 94 %92 %79 %14 %
60-64 v 94 %93 %85 %43 %
65-69 v 95 %94 %88 %65 %
70-74 v 97 %97 %91 %74 %
75-79 v 93 %93 %93 %85 %
yli 80 v 91 %92 %90 %81 %
Näytä:

Huom! Sivusto käyttää datalähteenä annettuja koronarokotusannoksia, sillä annoksista on saatavilla viikkokohtaiset tiedot. Annoskohtainen data ei kuitenkaan huomioi rokotuksen jälkeen kuolleita henkilöitä, eli väestölle laskettu kattavuusluku hieman poikkeaa todellisesta arvosta.

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.