Huom! THL raportoi tartuntaluvut jatkossa ainoastaan kerran viikossa torstaisin.

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat 30.6.2022, sairaanhoito 30.6.2022, kuolemat 2.7.2022 (eilen).

Graafien ensimmäinen päivämäärä:
Ilmaantuvuus:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta Suomessa

Vahvistettuja yhteensä

1 145 610

Uusia 30.6.2022

+12 013

(lisätty: 12018, poistettu: 5)

Tartunnat 7 vrk

+12 013(+46 %)

Tartunnat 14 vrk

+20 268(+1 %)

Sairaalahoidossa

464 (+68)

7 vrk: +17 %
14 vrk: +32 %

Tehohoidossa

15 (+4)

7 vrk: +36 %
14 vrk: +15 %

Kuolleita

4875

7 vrk: 43 (-30 %)
14 vrk: 104 (-28 %)

Rokotettuja

3. annos:

2. annos:

1. annos:

Koronavirustartunnat 7 vrk ja 14 vrk: takautuvasti päivittyvä lukumäärä edeltäviltä viikoilta, suluissa prosentuaalinen muutos edeltävään jaksoon verrattuna. Sairaalahoidossa ja tehohoidossa: tieto päivittyy ma, ke ja pe, suluissa muutos edeltävään tietoon verrattuna. Kuolleet: päivitetään päivittäin, suluissa muutos edelliseen verrattuna. Rokotettuja: prosentuaalinen rokotettujen määrä väestöstä. Tieto päivittyy n. klo 13.

Huom! Raportoitujen tautitapausten lukumäärä ei nykyisellään kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta. Pääkaupunkiseudulla testauskriteereitä on kiristetty niin, että vain riskiryhmiin kuuluvat ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät testataan. Vaikka tiedetään, että aiempi sairastaminen ei anna hyvää suojaa uusia variantteja vastaan, THL raportoi vain 1 tartunnan per henkilö 12 kk aikana.

vähintään 4 vrk, mutta voi olla jopa viikko. Vahvistetut koronavirustartunnat merkitään näytteenottopäivän mukaan. Luvut päivittyvät takautuvasti sitä mukaa kun testitulokset valmistuvat.


Eri tietotyypit näytetään tässä graafissa omilla y-akseleillaan, jotta niiden muutos on mahdollista nähdä. Tarkemmat tiedot näkyvät hiirellä hoveroitaessa tai mobiilissa klikkamalla graafia.

Uudet ilmoitetut koronavirustartunnat

Koronavirustartunnat ilmoitetaan THL:n rajapintaan vähintään päivän tai jopa yli viikon viiveellä. Tartuntoja ei raportoida viikonloppuisin.

Päiväkohtaiset koronatestit

Testit ilmoitetaan THL:n rajapintaan usean päivän viiveellä. Viiveestä johtuen testien määrästä laskettu tartunnan saaneiden osuus on viimeisten päivien osalta suurempi kuin todellinen osuus.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

7 päivän keskiarvo

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevat ja kuolleet

Koronavirukseen kuolleet ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin takautuvasti. Viive on keskimäärin 2-3 viikkoa, mutta voi olla jopa kuukauden. Tiedot sairaalahoidossa olevista potilaista päivittyy ma, ke ja pe.Sairaalassa yhteensä

Teho-osastoilla


Erikoissairaanhoidon osastoilla

Perusterveydenhuollon osastoilla

Mikäli tartunnan saanut henkilö päätyy koronaviruksen vuoksi sairaalaan, se tapahtuu yleensä 2 viikon kuluessa tartunnan saamisesta. Tämän vuoksi sairaalahoidossa olevien määrän nousu seuraa ilmoitettujen koronavirustartuntojen määrän kasvua noin parin viikon viiveellä.

Koronavirukseen kuolleet

Koronavirukseen kuolleet raportoidaan tilastointipäivän mukaan ja tiedot päivittyvät takautuvasti keskimäärin 2-3 viikon viiveellä. Viive voi olla tätäkin pidempi.

Koronavirukseen kuolleet kuolinpäivän mukaan

Näytä:

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä yhteensä

Koronaviruksen määrän vertailu jätevesissä alueittain

Koronaviruksen RNA:n määrä jätevedenpuhdistamoilla viikottain

Ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 4 517 181 henkilöä eli 81.2 % väestöstä.
Rokotuskattavuus toisen annoksen osalta on 77.9 %, sillä 2 koronarokoteannosta on saanut 4 334 110 henkilöä.
Kolme koronarokotetta on saanut 53.7 %, eli 2 985 082 henkilöä.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos %
Kaikki iät 81.2 % 77.9 % 53.7 %
0-4 v 0 % 0 % 0 %
5-11 v 28.4 % 14.4 % 0 %
12-17 v 88.3 % 80.9 % 4.1 %
18-24 v 85.6 % 80.7 % 32.9 %
25-29 v 83.4 % 78.8 % 37.3 %
30-34 v 82.3 % 78.6 % 42.4 %
35-39 v 85.4 % 82.1 % 48.6 %
40-44 v 87.9 % 85.4 % 58 %
45-49 v 89.1 % 87.4 % 65.8 %
50-54 v 93.7 % 91.6 % 72.5 %
55-59 v 93.5 % 92.1 % 77.1 %
60-64 v 94.3 % 93.1 % 82.4 %
65-69 v 94.8 % 93.9 % 85.2 %
70-74 v 97.2 % 96.5 % 88.8 %
75-79 v 92.9 % 93.2 % 89.8 %
yli 80 v 91.1 % 91.5 % 88.4 %
Näytä:

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.