Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty 8.12.2021 (tänään)

Graafien ensimmäinen päivämäärä:
Ilmaantuvuus:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta Suomessa

Vahvistettuja yhteensä

197 476

Uusia tänään

+1296

(lisätty: 1306, poistettu: 10)

Tartunnat 7 vrk

+9 368(+9 %)

Tartunnat 14 vrk

+17 942(+35 %)

Sairaalahoidossa

309 (+32)

7 vrk: +12 %
14 vrk: +1 %

Tehohoidossa

60 (+9)

7 vrk: +18 %
14 vrk: +43 %

Kuolleita

1395

Rokotettuja

2. annos:

1. annos:

Koronavirustartunnat 7 vrk ja 14 vrk: takautuvasti päivittyvä lukumäärä edeltäviltä viikoilta, suluissa prosentuaalinen muutos edeltävään jaksoon verrattuna. Sairaalahoidossa ja tehohoidossa: tieto päivittyy ma, ke ja pe, suluissa muutos edeltävään tietoon verrattuna. Kuolleet: päivitetään päivittäin, suluissa muutos edelliseen verrattuna. Rokotettuja: prosentuaalinen rokotettujen määrä väestöstä. Tieto päivittyy n. klo 13.

vähintään 4 vrk, mutta voi olla jopa viikko. Vahvistetut koronavirustartunnat merkitään näytteenottopäivän mukaan. Luvut päivittyvät takautuvasti sitä mukaa kun testitulokset valmistuvat.


Uudet ilmoitetut koronavirustartunnat

Koronavirustartunnat ilmoitetaan THL:n rajapintaan vähintään päivän tai jopa yli viikon viiveellä. Tartuntoja ei raportoida viikonloppuisin.

Päiväkohtaiset koronatestit

Testit ilmoitetaan THL:n rajapintaan usean päivän viiveellä. Viiveestä johtuen testien määrästä laskettu tartunnan saaneiden osuus on viimeisten päivien osalta suurempi kuin todellinen osuus.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

7 päivän keskiarvo

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä

Sairaalassa yhteensä

Teho-osastoilla


Erikoissairaanhoidon osastoilla

Perusterveydenhuollon osastoilla

Mikäli tartunnan saanut henkilö päätyy koronaviruksen vuoksi sairaalaan, se tapahtuu yleensä 2 viikon kuluessa tartunnan saamisesta. Tämän vuoksi sairaalahoidossa olevien määrän nousu seuraa ilmoitettujen koronavirustartuntojen määrän kasvua noin parin viikon viiveellä.

Koronavirukseen kuolleet kuolinpäivän mukaan

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin noin kuukauden viiveellä ja tiedot päivittyvät takautuvasti. Tartuntatautirekisterissä kuolema tilastoidaan koronavirusinfektioon ja COVID-19-tautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta.

Ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 4 305 815 henkilöä eli 77.4 % väestöstä.
Rokotuskattavuus Suomessa on 73 %, sillä molemmat rokotusannokset on saanut 4 057 294 henkilöä.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos %
Kaikki iät 77.4 % 73 % 6.7 %
0-11 v 0 % 0 % 0 %
12-15 v 80.7 % 67.5 % 0.2 %
16-19 v 85.1 % 76 % 0.3 %
20-24 v 82.1 % 73.3 % 0.7 %
25-29 v 80.2 % 72.2 % 1.5 %
30-34 v 79.9 % 73.1 % 2.1 %
35-39 v 83.2 % 77.3 % 2.6 %
40-44 v 86.5 % 81.7 % 3.1 %
45-49 v 88.3 % 84.5 % 3.7 %
50-54 v 92 % 87.9 % 4.5 %
55-59 v 92.4 % 89.1 % 5.6 %
60-64 v 93.4 % 90.4 % 8.5 %
65-69 v 94 % 91.5 % 10.4 %
70-74 v 96.3 % 93.8 % 8.4 %
75-79 v 93.5 % 92.2 % 19.4 %
yli 80 v 90.7 % 89.2 % 44 %
Näytä:

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.