Huom! THL raportoi tartuntaluvut jatkossa ainoastaan kerran viikossa.

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat ja kuolemat 28.9.2023, sairaanhoito 26.9.2023. Jätevesi päivitetty 29.9.2023.

Graafien ensimmäinen päivämäärä:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta Suomessa

Vahvistetut tartunnat

7 vrk: +545(+21 %)
14 vrk: +996(+32 %)

Alkaneet sairaanhoitohoitojaksot*

+107 (46 148)

Koronan takia: +78 (34 600)
Koronan kanssa: +29 (11 548)

Kuolleita**

9 247

7 vrk: +0
14 vrk: +0 (-100 %)

Huom! Raportoitujen tautitapausten lukumäärä ei nykyisellään kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta, sillä virallisia testejä ei juurikaan enää tehdä. Tartuntalukuja parempia epidemian mittareita ovat positiivisten osuus testatuista, koronaviruksen määrä jätevedessä ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä.
*Sairaalahoidon raportointitapa: Sairaanhoidon luvut päivittyvät takautuvasti pidemmällä viiveellä, tämän vuoksi taulukossa esitetään alkaneet sairaanhoitohoitojaksot koko pandemian ajalta ja siihen viimeisessä päivityksessä lisätty määrä. Graafeissa sairaalahoidon osalta näytetään osastohoidossa olevien viikottainen mediaani.
**Kuolleita: Sivustolla näytetään vain kuolemat joissa korona on merkitty kuolintodistukseen joko pääkuolinsyyksi tai myötävaikuttavaksi tekijäksi. Ajallisesti koronaan liittyviä kuolemia on enemmän. 7 vrk ja 14 vrk: muutos lisättyjen kuolemien määrässä edellisiin päivityksiin verrattuna. Kuolemat ovat voineet tapahtua ajallisesti jo paljon aikaisemmin.

vähintään 7 vrk, mutta yleensä useita viikkoja. Luvut päivittyvät takautuvasti sitä mukaa kun tulokset valmistuvat ja ne merkitään rekisteriin.


Eri tietotyypit näytetään tässä graafissa omilla y-akseleillaan, jotta niiden muutos on mahdollista nähdä. Katkoviiva ilmentää mahdollista viivettä.
THL muutti jäteveden raportointitapaa 27.6.22. Myös jäteveden käsittelytapaa muutettiin 1.1.2023, minkä vuoksi uusi data ei ole vertailukelpoista vanhan kanssa.

Viralliset koronatestit ja positiivisten osuus

Testit ilmoitetaan THL:n rajapintaan vähintään viikon viiveellä. Viiveestä johtuen testien määrästä laskettu tartunnan saaneiden osuus on viimeisten päivien osalta suurempi kuin todellinen osuus.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

14 vrk ilmaantuvuus

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa olevat ja kuolleet

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet ja sairaalahoidossa olevat ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin takautuvasti, katkoviiva ilmaisee arvioidun viiveen.Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa ikäryhmittäin

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Koronavirukseen kuolleet raportoidaan tilastointipäivän mukaan ja tiedot päivittyvät takautuvasti.

Koronavirukseen kuolleet kuolinpäivän mukaan

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Näytä:

Koronaviruksen jätevesiseurantaan on tehty muutoksia joiden pitäisi lisätä seurannan luotettavuutta. Vanhalla tavalla raportoitu koronaviruksen jätevesidata näkyy kuvaajissa tummalla värillä.

THL on muuttanut myös jäteveden käsittelytapaa 1.1.2023, minkä vuoksi tätä uudempi data ei ole vertailukelpoista vanhan kanssa.

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä yhteensä

Koronaviruksen RNA:n määrä jätevedenpuhdistamoilla viikottain

Koronarokotukset annoksittain

1. rokotusannoksia on annettu 4 524 360 kappaletta, noin 81 % väestöstä.
2. annoksen osalta on 78 %, sillä 2, rokotusannoksia on annettu 4 347 915 kpl.
3. koronarokotusannoksen on saanut noin 55 %, eli 3 081 089 annosta.
4. rokotusannoksia on annettu 1 262 515 annosta, siis noin 23 %.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos % 4. annos %
Kaikki iät 81 %78 %55 %23 %
0-4 v 0 %0 %0 %0 %
5-11 v 29 %16 %0 %0 %
12-17 v 89 %81 %5 %0 %
18-24 v 86 %81 %35 %1 %
25-29 v 83 %79 %39 %1 %
30-34 v 82 %79 %44 %2 %
35-39 v 85 %82 %50 %3 %
40-44 v 88 %85 %60 %4 %
45-49 v 89 %87 %67 %6 %
50-54 v 94 %92 %74 %9 %
55-59 v 94 %92 %79 %14 %
60-64 v 94 %93 %85 %43 %
65-69 v 95 %94 %88 %65 %
70-74 v 97 %97 %91 %74 %
75-79 v 93 %93 %93 %85 %
yli 80 v 91 %92 %90 %81 %
Näytä:

Huom! Sivusto käyttää datalähteenä annettuja koronarokotusannoksia, sillä annoksista on saatavilla viikkokohtaiset tiedot. Annoskohtainen data ei kuitenkaan huomioi rokotuksen jälkeen kuolleita henkilöitä, eli väestölle laskettu kattavuusluku hieman poikkeaa todellisesta arvosta.

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.