Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa

Lähde THL. Tiedot päivitetty: tartunnat ja kuolemat 11.7.2024, sairaanhoito 16.7.2024. Jätevesi päivitetty 5.7.2024.

Graafien ensimmäinen päivämäärä:

Yhteenveto koronavirusepidemiasta SuomessaPäivitetty: 16.7.2024

Alkaneet sairaanhoitohoitojaksot

Muutos edelliseen päivitykseen (9.7.2024) verrattuna:

Koronan takia: +58 (45 685)
Koronan kanssa: +21 (15 105)
Yhteensä: +79 (60 790)

Päivitetty: 11.7.2024

Koronavirukseen kuolleet

Muutos edelliseen päivitykseen (4.7.2024) verrattuna:

Kuolintodistuksen perusteella: +0 (11 789)
Ajallisesti liittyvät: +11 (12 569)

Luvut päivittyvät takautuvasti pitkällä viiveellä. Raportoidut sairaanhoitojaksot ja kuolemat ovat voineet tapahtua ajallisesti jo paljon aikaisemmin kuin ne ovat raportoitu. Graafeissa tieto näytetään oikeana tapahtuma-aikana. Eri tietotyypit näytetään tämän sivun graafissa omilla y-akseleillaan, jotta niiden muutos on mahdollista nähdä.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireissä

7 päivän keskiarvo

Koronavirustartuntojen kehitys sairaanhoitopiireittäin

Ilmaantuvuus 14 vrk aikana näytteenottopäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä ilmoitetaan näytteenottopäivämäärän mukaan ja se päivittyy takautuvasti. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä alueen asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Myös ilmaantuvuusluvut päivitetään takautuvasti ja taulukossa sairaanhoitopiirin ilmaantuvuuslukuna ilmoitetaan viiveestä johtuen edellisen päivän ilmaantuvuusluku.

Koronavirustartunnat sairaanhoitopiireittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista sairaanhoitopiireissä näytteenottopäivämäärän mukaan

Koronavirustartuntojen kehitys ikäryhmittäin

Näytä:

Data koronavirustartunnoista eri ikäryhmissä julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 1.9.2020 alkaen

7 päivän keskimääräinen prosenttiosuus ikäryhmittäin

Koronavirustartunnat ikäryhmittäin per päivä

Tautitapausten lukumäärä ei enää kerro ajantasaista kuvaa epidemiatilanteesta, sillä virallista PCR-testausta ei enää ole käytössä kuin sairaalahoitoon joutuvien potilaiden osalta.

Koronavirustartunnat paikkakunnittain

Tiedot julkaistaan kunnista, kun tartunnan saaneita on vähintään 5. Tästä syystä osalle arvoista on laskettu minimi ja maksimi. Ilmaantuvuus 14 vrk aikana julkaisupäivämäärän mukaan.

Näytä:

Data koronavirustartunnoista kunnissa ilmoitetaan THL:n rajapintaan julkaisupäivämärään mukaan, eikä se päivity takautuvasti kuten sairaanhoitopiirikohtainen tieto. Eri raportointitavan vuoksi päiväkohtaiset tiedot kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä ovat erilaiset. Ilmaantuvuusluku on suuntaa-antava, sillä kuntien asukaslukuja ei päivitetä päivittäin. Data kunnista saatavilla 11.8.2020 alkaen.

Koronavirustartunnat kunnissa päivittäin

14 vrk ilmaantuvuus

Data koronavirustartunnoista kunnissa julkaisupäivämärään mukaan, saatavilla 12.8.2020 alkaen

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa olevat ja kuolleet

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet ja sairaalahoidossa olevat ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin takautuvasti.Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa ikäryhmittäin

Näytä:

Koronaviruksen takia ja sen kanssa sairaalahoidossa yhteistyöalueittain

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet

Kuolemat, joissa koronavirus oli pääkuolemansyy tai myötävaikuttava tekijä

Näytä:

Koronavirukseen kuolleet raportoidaan tilastointipäivän mukaan ja tiedot päivittyvät takautuvasti.

Koronavirukseen kuolleet kumulatiivisesti

THL on muuttanut jäteveden käsittelytapaa 27.6.22 ja 1.1.2023, minkä vuoksi eri datasetit ei ole täysin vertailukelpoista.

Vanhalla tavalla raportoitu koronaviruksen jätevesidata näkyy kuvaajissa tummalla värillä. Mustalla näkyvässä datasetissä on alunperin ollut eri asteikko, kuvaajissa alkuperäinen arvo on jaettu käyttäen yhteisestä datapisteestä saatua kerrointa jolla se on saatu paremmin vastamaan uudempia arvoja.

Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä yhteensä

Koronaviruksen määrän vertailu jätevesissä alueittain

Kuvaajissa 2 viikon liukuva keskiarvo

Koronaviruksen RNA:n määrä jätevedenpuhdistamoilla viikottain

Koronarokotukset annoksittain

1. rokotusannoksia on annettu 4 524 288 kappaletta, noin 81 % väestöstä.
2. annoksen osalta on 78 %, sillä 2, rokotusannoksia on annettu 4 347 113 kpl.
3. koronarokotusannoksen on saanut noin 56 %, eli 3 089 811 annosta.
4. rokotusannoksia on annettu 1 365 908 annosta, siis noin 25 %.

Koronarokotustilanne ikäryhmittäin

Ikäryhmä 1. annos % 2. annos % 3. annos % 4. annos %
Kaikki iät 81 %78 %56 %25 %
0-4 v 0 %0 %0 %0 %
5-11 v 29 %16 %0 %0 %
12-17 v 89 %81 %5 %0 %
18-24 v 86 %81 %35 %1 %
25-29 v 83 %79 %39 %2 %
30-34 v 82 %79 %44 %3 %
35-39 v 85 %82 %50 %4 %
40-44 v 88 %85 %60 %5 %
45-49 v 89 %87 %67 %7 %
50-54 v 94 %92 %74 %11 %
55-59 v 94 %92 %79 %16 %
60-64 v 94 %93 %85 %46 %
65-69 v 95 %94 %88 %71 %
70-74 v 97 %97 %92 %79 %
75-79 v 93 %93 %93 %90 %
yli 80 v 91 %92 %91 %84 %
Näytä:

Huom! Sivusto käyttää datalähteenä annettuja koronarokotusannoksia, sillä annoksista on saatavilla viikkokohtaiset tiedot. Annoskohtainen data ei kuitenkaan huomioi rokotuksen jälkeen kuolleita henkilöitä, eli väestölle laskettu kattavuusluku hieman poikkeaa todellisesta arvosta.

Koronarokotusten edistyminen ikäryhmittäin per viikko

Näytä:

Data saaduista koronavirusrokotuksista eri ikäryhmissä rokotusviikon mukaan. Tiedot rokotuksista päivittyvät takautuvasti.